foundME: miks idufirmas tööelu kaardistada?

Categories
Pille Parind-Nisula Moticheck

Tööd startup-is võib võrrelda sõiduga ameerika mägedel nii liikumise kiiruse kui üllatuste rohkuse poolest. Idufirmade argipäeva kuuluvad muutused ja kannapöörded, millega tiimi liikmetel tuleb kohaneda. Muudatuste juhtimisel on kiire kasvuga ärides suurem tähendus ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on vältimatu meeskonna heaolu jälgimine. Põhjused töötajate hinnangute ja tööelu erinevate tahkude tunnetamise jooksvaks monitoorimiseks on järgmised.

Stressitaseme kraadimine

Reguleerimata keskkond, kus protsessid veel pole paika loksutatud ja fookus muutub tihti, tekitab paljudes frustratsiooni. Võimalus piiranguteta vastutust võtta ja tegutseda võib olla ülimalt motiveeriv, aga vajab juhtidelt tõhusat koordineerimist. Väljakujunenud korporatiivsest maailmast uue majanduse ettevõttesse liikumine võib tunduda äge plaan, aga teostumisel töövõime täielikult pärssida. Kõik ei pruugi nii drastilise muudatusega kohaneda. Mugavustsoonist välja astumine on alati ebammeeldiv ja standup elustiil kõigile ei sobi.

Kaardistades jooksvalt erinevate tiimide stressi taset, saab juht teada kriitilised murekohad, millega tuleb esmajoones tegeleda.

Juhiks kasvamine

Startup-ide asutajad pole enamasti professionaalsed juhid, vajadus meeskondi juhtida võib idufirmat luues osutuda lausa ebamugavaks kaasnähtuseks. Professionaalsete teadmiste ja kogemuste puudumise teadvustamine on esimene samm abi otsimisel. Aktiivse arengu faasis startupi juhil pole kooli minemiseks paraku aega, parimal juhul õnnestub võtta appi mõni hea inimeste juhtimise raamat. Tehnoloogia aitab juhil arengukohad kiiremini üles leida ja muutusi monitoorida. Täpsem fookus aitab tõhusamalt  mentoritega teemat käsitleda, spetsiifilist abi leida ja oskusi arendada.

Pille Parind-Nisula quote

Ohumärkide jälgimine läbipõlemise vältimiseks

Kõrge läbipõlemise määr startupide töötajate ja juhtide hulgas (erinevate hinnangute alusel kuni 50% töötajatest) vajab teadlikku ohumärkide jälgimist ja proaktiivset sekkumist. Kasvuootused nõuavad intensiivset tööpanust ja vaimset paindlikkust muutustega kohanemisel.

Võimalus anonüümselt erinevate tööelu tahkude kohta tagasisidet anda  aitab välja selgitada pingekohad ja nende põhjused. Ideaalis annab kogutud info ka teadmise, millist laadi abi parasjagu tiimides vajatakse.

Coachide või mentorite kaasamine võtmeisikute toetamiseks võiks toimuda juba enne kui punane ohutuli põlema hakkab. Tasakaalu teadvustamine ja  vaimse tervise abi pakkumine proaktiivsete meetmetena aitavad vältida läbipõlemisi meeskonnas. Läbipõlenud töötajal on samale kohale naasta väga keeruline kui mitte võimatu. Ettevõtte jaoks on töötaja asendamine kordades kulukam kui proaktiivne toetus.

Pulsikell kasvufaasis appi

Raha kaasamise võidujooksus annab neutraalne tehnoloogiline jälgija punase lipuga märku jätkusuutliku tegutsemise ohukohtadest. Adrenaliini toel igapäevaselt sprinditempos tegutseda saab vaid lühiajalise projekti raames. Isegi kiire müügi perspektiiviga startup-is on ajahorisont minimaalselt paar aastat.

Järjest enam pööravad jätkusuutlikkusele tähelepanu ka investorid, tuues kaasa nii oma kogemuse kui ka tugiteenuste võrgustiku.

Kõrge intensiivsuse, kontsentreeritud tegevuste ja kiire kasvu ootustega keskkonnas on meeskonna pulsi jälgimine täpselt sama loomulik tegevus kui pulsikell sportides.

Sisekommunikatsiooni meistriklass

Kaugtöö ja erinevad tegevuskohad tingivad süsteemse juhtimisinfo kogumise vajaduse. FOMO on startupis hirmude ema, sest kõik tahavad olla targad, ilusad ja olulised. Seega on kõigi töötajate kaasamine ning nende heaolu jälgimine juhtimise täiendav väljakutse lisaks äritulemuste info kogumisele.

Ka sisekommunikatsioon võib muudatusterohkes keskkonnas osutuda planeeritust suuremaks väljakutseks. Tagasiside kogumine aitab hinnata info kättesaadavust ja piisavust erinevate ametikohtade või tegevuskohtade lõikes.

Kaugtööga seotud vajadusi idufaasis ignoreerida oleks lühinägelik, sest isegi kui vastloodud ettevõte ei planeeri kohe välisturgudele müüma minna, vajame me töötajaid, kes eemalt töötades aitavad meil kasvu ambitsioone ellu viia.

Viljaka töökultuuri ehitamine

Noores ettevõttes ja kiiresti kasvavas meeskonnas tuleb ambitsioonide realiseerimiseks proaktiivselt töökultuuri kujundada. Startupis on puudu nii ajast kui rahast. Tõhus tegutsemine on seega kriitilise tähtsusega. Meeskond tegutseb tõhusalt kui kõigil on ühtviisi selge liikumise suund, minu roll selles ja ettevõtte ning selle töötajate väärtuste ühisosa on piisavalt suur. Jagatud väärtuste ja siduva idee vundamendile saab ehitada viljaka töökultuuri.

Kultuuri tunnetus on meeskonnaliikmetel erinev. Olukorra kaardistamine on hea baasinfo, mille alusel edasisi töökultuurile suunatud tegevusi planeerida. Ja hiljem tegevuste tulemusi mõõta.

Mitmel pingil korraga istumine

Startupides on meeskonnaliikmed sageli topeltrollides, kus sõpruskonna liikmetena jäävad arengukohad (olgu siis isiklikud või ärilised) lõpuni lahendamata ja võivad kuhjudes olulisi tagasilööke põhjustada. Soov ja võime ebamugavate teemadega tegeleda tagab arengu.

Topeltrollid võivad keerukust lisada ka meeskonnasisestes suhetes, kus tekib oht, et lisandunud töötajad ei pääse siseringi ning võivad tunda end seeläbi kõrvalejäätuna. Õiglus ning läbipaistvus asutajate ja töötajate suhetes toob alati edu ja toetab avatud kultuuri. Kas kõik töötajad tunnetavad õiglust töösuhetes sarnaselt, seda oleks kasulik neil küsida.

Täiendav topeltrollidest lähtuv teema on tasakaal. Meeskonnana ühel lainepikkusel olemine toetab töösooritust, aga sõpradega intensiivselt koos töötades on tasakaaluks oluline leida aega ka muude teemade (ja seltskonna) tarvis.

Pille Parind-Nisula quote

Trend ettevõtete juhtimisel igapäevaselt töötajate tagasisidet koguda ja töötajakogemust kaardistada on üldine ja palju laiem kui vaid uue majanduse kasvuettevõtetega seonduv. Kord aastas tehtavad uuringud pole kiiresti muutuval tööturul enam piisavad ja töötajate ettevõttes hoidmisest koos uute talentide kaasamisega on saanud juhtimise suurim väljakutse. Seda nii Eestis kui ka globaalselt. Töötajad, kes on kaasatud oma tööelu paremaks muutmisesse, jäävad ettevõttesse kauemaks.

 

Lugu ilmus originalis foundme.io lehel

Pille Parind-Nisula Moticheck
Pille Parind-Nisula Moticheck
Pille Parind-Nisula Moticheck