Personaliuuringud, mida on lihtne mõista ja mõnus kasutada

Categories
Moticheck sekretäride päev 2022

Moticheck oli Sekretäride Päev 2022 konverentsil

Moticheck oli kutsutud rääkima töötajate uuringutest. Miks neid tehakse, mis kasu nad annavad ning kuidas teha personaliuuringuid kaasaegselt ja hästi. Nii, et töötajat sooviks osaleda ja nii et tööelu muutuks paremaks. Uuringute eesmärk on anda infot, mis aitab inimesi tööl õnnelikuna hoida ja aitab vältida töötajate lahkumist. 

Iga ostu järgselt küsime oma klientidelt tagasisidet, kuid kui tihti küsime seda oma töötajatelt?

Enamus ettevõtteid ei tunne igapäevaselt huvi, kuidas nende töötajate tööpäev möödub ja kuidas nad end tööelus tunnevad. Kord aastas uuringute tegemine on selgelt kasutu ning kord kvartalis pole enam tänapäevane standard. Personaliuuringud ei pea olema koormavad, tüütud ja kitsa fookusega, vaid võivad olla väga kasulikud, lihtsad mõista ning mõnusad kasutada. Kõik oleneb sellest, miks neid tehakse ja veel enam sellest, kuidas tehakse. Kuidas mõista, mis erinevates meeskondades on parasjagu hästi ja mis vähem hästi? Kus koostöö sujub ja kus mitte? Kus juht teab, mis tema tiimides toimub ja kus mitte? Neid küsimusi on veel sadu. Kõik need saavad väärtust loovad vastused, kui teha uuringuid kaasaegselt ja nutikalt.

Moticheckis lähtutakse sellest, et töötajad on ettevõtte suurim vara. Nad on kui sensorid, kes tajuvad nii sisekliimat kui väliskeskkonda, nii rõõme kui ka raskusi palju täpsemalt ja vahetumalt kui juhid. Töötajate kuulamine teeb organisatsiooni targemaks ja tugevamaks. Töötajate kaotamine on aga vastupidiselt väga kallis, sest lisaks asendamise, värbamise ja koolitamise rahale kaotakse töötaja lahkumisel väga väärtuslik teadmiste ja kogemuste pagas. 

Eilne päev ja kaasaegsed lahendused

Töötajate uuringuid on tehtud juba aastakümneid. Täna tagasivaadet tehes on saame rääkida arengust, mis tõi meid sajandi alguse aastaste uuringute juurest tänase igapäevase tööelukogemuse mõõtmiseni. Lisaks tehnoloogilisele võimekusele on oluliselt muutunud ka töösuhted ja töötamise vormid. Pideva tööelukogemuse mõõtmisele on hoogu andnud: 

  • Agiilsed töövõtted
  • Agilsed tiimid
  • Kaugtöö ja hübriidtöökohad
  • Palgakasv ja töötaja asendamise kulukus
  • Tööandja brändingu ning sotsiaalmeedia võidukäik
  • Projektipõhised tiimid ja projektipõhine töö
  • Pidevad muutused organisatsioonis
  • Kiired muutused väliskeskkonnas

Uuringud peavad vastama õigupoolest üsna vähestele nõudmistele. Uuring peab olema juhi jaoks asjakohane ja ajakohane, detailne, Lihtne mõista, lihtne jagada ja lihtne tegevusteks muuta. Töötaja jaoks peab uuring olema lihtne osaleda, kasulik ja huvitav ning anonüümne. Personalijuht ootab, et lahendus nõuaks vähe administreerimist, annaks hea ülevaatlikkuse ja tulemused oleks töökultuuri ja tööandja brändingu mõttes edasiviivad.

Uuringute väärtus seisneb infos, mis aitab muuta tööelu paremaks

Kui me küsime juhtimise kohta tagasisidet, siis me saame heal juhul tagasisidet vaid juhtimise kohta. Aga keda huvitab täna juhtimise kohta käiv tagasiside? Kas kõiki töötajaid? Kas see tagasiside võimaldab meil lahendada probleeme müügitiimi jaoks, hoida laomeeste töötahet, parandada töötingimusi tootmises ja laiendada ka teistesse tiimidess selliseid töötajate omavahelisi suhteid nagu on hanketiimis? 

Kui organisatsioonile on oluline mitte mõõdik vaid see, kuidas inimesed end oma erinevates rollides, keskkondades ja tööolukordades tunnevad, mida nad oma töö juures hindavad ja mida mitte, siis tuleb küsida tagasisidet laiapõhjaliselt. Üldiselt ei tunne kõik inimesed samasid tööelu naudinguid ja ei koge samasuguseid tagasilööke. Selleks, et hoida töötajaid enda organisatsioonis ja hoida neid kaasatuna, tuleb kaardistada kõiki tööelu valdkondi. Ja see loetelu on pikk. Moticheck küsib ligi 300 küsimust aastas. Seda selleks, et mõista, mis päriselt inimeste tööeludes toimub. 

Erinevus reaalsuse ja soovitu vahel seisneb tegevustes

Uuringuid tehakse selleks, et mõista tänast olukorda, et muuta paremaks seda, mis kehavsti ja hoida seda mis hästi. Oluline on teadvustada tugevusi ja nõrkusi ning teha tegevusi liikumaks soovitud suunas edasi. Organisatsioonis on oluline teha kokkulepped, kui tihti tegeleb juht uuringu tulemustega, kui tihti vaadatakse tööelukogemusele otsa koos tiimiga, kui tihti peatub neil teemadel juhtkond, kuidas lepitakse kokku tegevused, kuidas jälgitakse ja mõõdetakse arenguid ja kuidas tegeletakse raskete või keeruliste teemadega.

Tööelukogemust ei mõõdeta mõõtmise pärast. Seda tehakse selleks, et muuta tööandja parimaks võimalikuks tööandjaks, kujundada tööandja kuvandit, arendada juhtimise kvaliteeti ja hoida töötajaid õnneliku ning produktiivsena. 

 

Konverents toimus 6. aprillil 2022

Moticheck sekretäride päev 2022
Moticheck sekretäride päev 2022
Moticheck sekretäride päev 2022