Filipiinide HR konverentsi avakõne teeb Moticheck

Categories
PHRA

Juba viiendat korda toimub Filipiinidel HR konverents, mis haarab kaasa tuhandeid HR juhte ja valdkonna eksperte. Sel aastal keskendub PHRA (Philipplines HR Assambley) virtuaalne konverents pandeemia järgsetelele muutustele ja uuendustele tööelus. Personalitöö vajadused ja ulatus muutuvad seoses uute töötamise vormide kinnistumisega tööjõuturul. See omakorda toob kaasa muutunud ootused nii töötajatele kui juhtidele ning muudab talentide sõja mängureegleid.

Just muutunud mängureeglid eeldavad uute vaatenurkade ning töövahendite proovimist ja kasutuselevõttu, sest senised ei pruugi enam olla piisavad. Kriisidest on saanud omamoodi uus normaalsus ja läbi keeruliste aegade jäävad püsima ettevõtted kus kogu kollektiivne tarkus on igapäevaselt kaasatud. Vaid võimekatest juhtidest ei piisa tormisel merel, vajame parimaid meeskonnamängijaid igal tasemel ja seda, et neil oleks soov ja võimalus kaasa mõelda- ning rääkida. Hoitud ja kuuldud töötajad panustavad enam ja on valmis keerulistel aegadel panustama muutuste elluviimisesse lisapingutusega.

Töötajate kaasamine ja ärakuulamine on väärtused, mille eest Moticheck seisab, luues selleks ühise väärtusruumi ning arendades süsteemsust ja läbipaistvust. Keegi ei vaidlusta enam, et töötajate heaolu on ettevõtte kriitilise tähtsusega ressurss. Moticheck avab heaolu erinevad tahud, aitab neid mõõta ja jooksvalt jälgida. Inimeste hoidmine saab seeläbi praktilise sisu, olles enamat kui vaid loosung.

Motichecki partner Filipiinidel Jun Abo avab konverentsi esimese päeva teemal „Tööleasumise uus tõlgendamine: 5 meetodit, kuidas taasleiutada tööleasumise kogemus“. Oleme Moticheckis saanud palju positiivset tagasisidet võimaluse eest mõõta jooksvalt uute töötajate kogemust uues rollis ja operatiivselt üles leida tekkinud kitsaskohad. Nagu ütleb Jun oma ettekandes: „Tööleasumine peaks olema kogemus, mitte südmus.“

Kas teadsid, et uuringute alusel nõustuvad ligi pooled juhtidest, et neil puudub hästi struktureeritud protsess uute töötajate integreerimiseks ja 76% HR juhtidest nõustub väitega, et sisseelamise protsess praktikas ei tööta?

Juhi panust värbamisel ja parima tööleasumise kogemuse loomisel on samuti hinnatud ebapiisavaks. Tulemused kajastuvad nii ettevõtte kultuuris kui ka töötajate kaasatuses, kuid mis kõige olulisem – see mõjutab ettevõtte majandustulemusi.

Paljudes sektorites on esimese 6 kuu jooksul tööle asumisest lahkujate hulk murettekitavalt suur. Paljuräägitud “vaikselt tiksumise” üheks põhjuseks on samuti ehitamata jäänud side uue inimese ja ettevõtte väärtuste vahel. Põhjuseid panustada tõhusatesse algustesse ja meie inimeste heaolusse on palju, ka nendes ärides kus see seni prioriteediks olnud pole.

PHRA 5s konverents toimub 23.-25 novemberil ja kuulama ning kaasa rääkima oodatakse üle 8000 osaleja. Jagame teiega huvitavaid fakte ja uusi vaatenurki peale üritust.

Tule kuulama! Siit lingilt leiad kogu info konverentsi ja ka tasuta osalemise võimaluste kohta.

PHRA
PHRA
PHRA