Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis

Categories

Miks on juhtidel üha suurem vajadus igapäevaselt kraadida oma organisatsiooni liikmete “temperatuuri”, kuidas Moticheck’i kui juhtimistööriista kaudu ehitada organisatsioonis tagasisidekultuuri ning kuidas see kõik aitab omakorda kaasa hoolivuse ja meeskonnatunde ning läbipaistvuse ja vastutustunde kasvule organisatsioonis?

Nendel olulistel küsimustel peatus Veiko Valkiaineni podcast.

“Nüüdseks oleme juba enam kui poolteist aastat töötanud pidevalt muutuvates oludes. Nii väliskeskkond tervikuna kui ka selle mõjul organisatsioonide sisesed koostöö- ja suhtlusmustrid on olnud pea peale pööratud. Muutunud olud, eelkõige distantsilt töö ja virtuaalsele suhtlusele üleminek, on seadnud juhtimisele uusi ning palju kõrgemaid nõudmisi. Olukorra hindamine ja organisatsiooni puudutavate otsuste langetamine vaid kitsa juhtide seltskonna vaatenurgast pole enam kindlasti piisav. Muutuste keskel vajame senisest enam kõigi meeskonnaliikmete kaasatust ja mõtteid, et adekvaatsemate otsusteni jõuda. Seetõttu on järjepidev meeskonna pulsi mõõtmine muutunud üha olulisemaks teemaks juhtide prioriteetide hulgas. Juhina on sul üha suurem vajadus teada, mida inimesed organisatsiooni sees tunnevad, vajavad ning millega nad maadlevad ja mida väärtustavad. Vastasel korral oled juhina, piltlikult öeldes, autoroolis ilma, et sul oleks infot selle kohta, kui suur on kiirus, mis on mootori töötemperatuur, kas auto on tehniliselt korras ning kas kuskilt hakkab mõni jupp järgi andma või on seda juba teinud. Paljud on aga täna olukorras, kus ei ole mõõdetavalt kaardistatud ei muutusi, ootusi ega kogemusi. Nii on pidev organisatsiooni temperatuuri mõõtmine muutumas tähtsamaks kui kunagi varem. Senised kord aastas tehtavad töötajate rahulolu ja motivatsiooni uuringud ei oleks isegi pandeemiata enam piisavad, sest muutused on kiired ja dünaamikat need ei ava. Ka kvartaalne lähenemine ei taga kindlust, et jooksvate juhtimisotsuste tegemiseks vajalik info pole juba aegunud. Kiiresti saame kohaneda vaid juhul, kui meil on töötajatega sisse seatud hea igapäevane suhtluskanal, mis ideaalis toimib märkamatult koos meie igapäevase tööeluga ning annab töötajatele võimaluse oma hääl ja arvamus kuuldavaks teha analoogselt like’iga Facebook´is või südame vajutamisega Instagramis.” – Pille Parind-Nisula

Kuula Veiko Valkiaineni podcasti “Juhtimiskvaliteet on konkurentsieelis” siit