Töötajate arvamuse küsimise eesmärk ja sagedus on muutunud

Categories

Sajandeid on räägitud, et töötajad on organisatsiooni suurim väärtus. Sama kaua on arutletud parimate juhtimispraktikate üle ehk püütud leida parim viis selle väärtuse ettevõtte kasumisse suunamiseks. 

Veel sajandi alguses peeti piisavaks uurida töötajate rahulolu kord aasta või paari järel. Eelmisel kümnendil hakati mõõtma lisaks rahulolule ka töötajate haaratust ja kaasatust. Aastased pikad uuringud hakkasid asenduma kvartaalsete lühemate uuringutega. 

Täna ei ole küsitluste eesmärk enam töötajate rahulolu ega haaratuse mõõtmine trendiks on saanud employee experience hindamine. Uuringuid tehakse selleks, et vähendada töötajate vabatahtliku lahkumist, parandada tulemusi, vähendada riske ja õnnetusi, kaardistada organisatsiooni sees ja ümber toimuvat ning, mis kõige olulisem, kasutada ära neid teadmisi, mis inimestel organisatsioonis on. Töötajad on heas mõttes sensorid, kes oma kogetu ja nähtu edastamisel moodustavad meeletult väärtusliku info pagasi. Selline info on juhi trumpkaart, mis aitab inimesi arendades ja hoides uusi tippe vallutada. 

Keskkond meie ümber areneb meeletu kiirusega. Paari klikiga saab asutada ettevõtte, klienditeenindaja asemel suhtleb meiega tehisintellekt. Hommikukohvi joome veebis koos teisel mandril asuva kolleegiga. Kaugtöö on läinud massidesse, aga kõik rollid ei võimalda kaugtööd ja kõikidele see ka ei sobi. Juhina ja töötajana seisame silmitsi uute väljakutsetega. Me räägime sotsiaalsest eraldatusest tingitud vaimsetest probleemidest, ebavõrdsusest tingitud stressist, keerukusest meeskonnatöö tegemisel.Töötajate kogemused varieeruvad päevast päeva, osakonnast osakonda ja rollist rolli. Organisatsioonisiseselt toimuvad ümberkorraldused kiiresti, vahest isegi üleöö. 

Rahulolu-uuringute eesmärk ja sisu on muutuses

Uued tehnoloogilised lahendused annavad aga ka võimaluse kujundada ümber uuringute vormi. Kord aastas või kvartalis toimuvad uuringud ja nende tulemused on ajalugu, seda sõna otses mõttes. Nii nagu meie pulssi mõõdab randmel olev nutikell, mõõdab ettevõtte pulssi Moticheck. See uudne uuringumudel võimaldab tehnoloogia abil küsida töötajate arvamust igapäevaselt, kulutamata selleks mitte rohkem kui mõne sekundi tööajast. Lahendus kaardistab töötajate hinnangud kõikidele tööl kogetud tahkudele ja kutsub inimesi oma tööelu parandamises kaasa rääkima. Tehnoloogia joonistab pildi ettevõtte tervislikust seisundist. 

Edumeelsed ettevõtted panustavad üha enam töötajate hoidmisesse ja kaasamisse. Juhid teavad, mis meeskonnas toimub, mis on hästi ja kus king pigistab. Töötajad näevad reaalajas sama pilti tulemustest, mida juhid jälgivad. Avatus loob usalduse ja premeerib panusega. Nii nagu pulsikell suunab meid rahunema või tempot tõstma, aitab Moticheck meeskonnal teadlikumalt sihti ja tempot valida ning annab tehtud valikute osas tagasisidet.

Töötajate kuulamine, nende rolli ja isiksusega arvestamine pole olnud kunagi nii oluline ja samas ka nii lihtsalt teostatav kui täna. Edumeelsed ettevõtted mõistavad seda ja kaasavad oma töötajaid väga tulemuslikult.

Martin Rajasalu, Jaanuar 2022

Artikkel on algselt avaldatud Sekretär.ee veebis