Kliendikogemus: kuidas Moticheck edukalt oma organisatsiooni integreerida

Categories
online meeting

Kui ma sel kevadel juhtimiskonsultandi ja koolitajana Moticheckiga liitusin, oli minu esimene väljakutse viia läbi mitmeid põhjalikke intervjuusid meie erineva profiili ja kasutajakogemusega klientidega. Inimestega mitmetest ärivaldkondadest, tegevusaladelt ja meeskondadest.

Õppisime nendest vestlustest palju. Näiteks kuidas tööriista täiustada ning organisatsioonides efektiivsemalt juurutada. Ent muuhulgas sain teada, mis mõjutab kõige enam seda, kuidas Moticheckist organisatsioonile kõige rohkem kasu oleks.

Tutvustan siin lühidalt oma kolme peamist leidu, mis loodetavasti aitavad protsessi parendada ka meie teiste ja tulevaste klientide jaoks

Esiteks

Meie kõige edukamad kliendid formuleerinud omale selge visiooni – miks nad Motichecki juurutavad, miks on töötajate kogemuste jälgimine nende jaoks oluline ja mis on  selle eesmärgid ning eeldatav tulemus? Samuti,  kuidas  aitab tagasiside küsimine kaasa juhtide juhtimisotsustele? Kui tippjuhtkond toetab avalikult ja näitab üles huvi (sh püüdleb vajalike sisemiste kokkulepete poole organisatsioonis) ning kui on olemas tipptasemel eestkõneleja või “sponsor” – siis on edu saavutamine palju tõenäolisem. Oluline on ka professionaalne teostus – korralik planeerimine,  tähelepanelik ja järjepidev suhtlemine ning väljakutsetega tegelemine.

Teiseks

Tööriista kasutamise pidev jälgimine ja järelkontroll (st kuidas töötavad konkreetsed meeskonnad ja juhid kogutud andmetega) on üsnagi kohustuslikud. Samas on vastutust ülevalt alla andes oluline toetada just madalamaid juhtimistasandeid – aidata vajadusel andmeid tõlgendada, tulemusi jagada ja koos oma meeskondadega läbi arutada. Tähtis on ka juhte koolitada, et nad tunneksidMotichecki tööriista, mõistaksid infot, millist kasu nad sealt saavad ning et nad hakkaksid seda regulaarselt, õigesti ja enesekindlalt kasutama. 

Kolmandaks

Motichecki tulemuste integreerimine ettevõtte juhtimisprotsessi on möödapääsmatu – see tähendab tulemuste regulaarset kajastamist ja arutelu meeskondades, kõigi tasandite juhtkonna koosolekutel ja organisatsioonis laiemalt. Tulemustest lähtuvalt on oluline rääkida nii sellest, mida on parendamiseks juba tehtud kui ka sellest, mis on pooleli. Lisaks tuleks läbi rääkida, mis on lähiajal fookuses ja kuidas seda saavutada. Kiire ja nähtav tegutsemine „valupunktides“ aitab ära hoida ka küsitlusväsimuse tekkimist. Väga oluline on rõhutada positiivset – mille üle  saame uhkust tunda, ja seda siis koos tähistada. Moticheck on kõigis vaadeldud ettevõtetes kasvatanud avatust ja sisemist diskussioonivalmidust – töötajatele meeldib neil teemadel kaasa rääkida ja arutleda!

Kokkuvõtteks, ei midagi ulmelist ega keerulist. Küll aga toovad edu fookus ja süsteemsus.

Agne Puusaar, juuni 2023

online meeting
online meeting
online meeting