Moticheck teeb koostööd Agne Puusaarega

Categories

Märtsist liitus meie põhimeeskonnaga kogenud juhtimiskonsultant, coach ja koolitaja Agne Puusaar.

Viimased 10 aastat on Agne tegelenud peamiselt juhtide arendamisega – nii grupiviisiliselt (juhtimisoskuste arendamise programmide läbiviimine erinevates organisatsioonides) kui ka personaalselt (coachingu ja supervisioonide abil). Täiskasvanute aktiivõppe- ja grupiviisiliste arendusmeetodite kogenud rakendajana oskab ta inimrühmi aktiveerida ja juhtida nii, et osalejate kollektiivne loovus ärkaks ja tekiks sünergia.Selle eesmärk on muuta arendustegevus nauditavaks koosloome protsessiks.

Moticheckis oleme märganud, et mõnikord vajavad meie potentsiaalsed kliendid enne meie teenuse kasutuselevõttu rohkem ettevalmistust või “nügimist”  – selleks, et üldse saaks hakata muutma oma organisatsioonikultuuri selles suunas, mis võimaldab meie tööriista õigesti ja tõhusalt rakendada. See võib hõlmata koolitust või töötubasid tagasiside teemal üldisemalt. Näiteks, mis on tagasiside eesmärgid ja tähendus; kuidas seda hoolivalt, kuid ausalt jagada; kuidas tagasiside jagamist organisatsioonis julgustada ja toetada; ka tagasisidet vastu võtta, aktsepteerida ja läbi töötada. Põhiline eesmärk on siin pakkuda tervislikku arutelu organisatsioonis erinevate osapoolte vahel – ehk miks me vajame tagasisidet (või veelgi enam, ka vähemalt mõningast edasisidet). 

Agne saab veel enne Motichecki töötajakogemuse monitooringu kasutusele võttu aidata  vajadusel teha juhtide või gruppide seas vajalikku “soojendust” – luua vastuvõtlikum pinnas ja kujundada vajalikke hoiakuid. 

Tagasisidest üksi kasu ei ole ja innovatsioon ei sünni iseenesest. Saadud info vajabsageli ka põhjalikumat lahtimõtestamist ja lisategevusi juhtidelt. Ka siin saame koostöös Agnega mitmekülgsemalt oma kliente toetada. 

Praktikas tähendab see, et vajalik on teha järeldusi ja planeerida tegevusi, selleks, et:  

  • kogutud informatsioon looks organisatsioonile rohkem väärtust (seda kasutataks efektiivsemalt);
  • need andmed pakuksid juhtidele suuremat tuge ja motivatsiooni (ka nende enda juhtimisoskuste arendamisel);
  • andmete toel saaks organisatsioonis ette võtta konkreetseid arendustegevusi.

Siin saame omalt poolt pakkuda näiteks järgmist:

  • struktureeritud grupiarutelud Motichecki uuringu tulemuste läbitöötamiseks oma juhtimismeeskonnas;
  • töötoad või arenguseminarid erinevate organisatsiooni osapoolte arenguvajadustesse ja -eesmärkidesse kaasamiseks ja vajalike kokkulepete saavutamiseks;
  • töötoad konkreetsete tegevuskavade koostamiseks (mis võivad sisaldada vajadust kommunikatsiooni-, juhtimis- ja personaliprotsesside täiustamiseks, mõnikord ka väga spetsiifilisi tegevusi psühhosotsiaalse töökeskkonna või psühholoogilise turvalisuse parendamiseks meeskonnas jne).

Usume huvitavasse koostöösse ja loodame nii luua Motichecki klientidele sellega veelgi rohkem kasu – pakkudes läbimõeldud arendusprotsessi just suurema kasvu- ja arenguambitsiooniga organisatsioonidele!

Kirjuta meile julgelt ja uuri lisa!